LEJEBETINGELSER GENERELT

Bookingbetingelser, online bookingbetingelser, E-handelsbetingelser, salgs- og leveringsbetingelser for Rosenvold Strand Camping

I det nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking. Du kan blandt andet læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere. Når der i det nedenstående skrives Rosenvold Strand Camping anvendes det som et synonym for Rosenvold Strand Camping.

Betaling:
Alle priser oplyst i Rosenvold Strand Camping online bookingsystemet er ligesom alle andre steder på hjemmesiden oplyst i danske kroner inklusive moms og alle afgifter med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation. Priserne angivet i EURO er vejledende.

Betaling foregår ved at benytte et af de godkendte betalingskort/ kreditkort i online booking, herunder blandt andet Dankort, Visa, Mastercard og Diners.

Informationer om handel på internettet:
Du kan trygt handle på internettet gennem vores online bookingsystem. Du er som forbruger som udgangspunkt sikret i forhold til eventuel misbrug af dit kreditkort på nettet, derfor er der ikke nogen selvrisiko ved misbrug af dit betalingskort via internettet. Du kan læse mere om, hvordan du som forbruger skal forholde dig til betalinger på nettet på følgende hjemmesider: www.betaling.dk, www.fdih.dk.

Valg af Plads:
Det er muligt at vælge sin plads i bookingprocessen. I højsæson forbeholder vi os retten til at flytte den valgte plads til et andet pladsnummer i samme kategori. 

Ændring af booking:
For ændring af Booking skal du kontakte Campingpladsen. 

Diverse rabatordninger:
Det er ikke muligt at booke nogen former for rabatordninger online. Er du medlem af en rabatgivende organisation, vil denne ikke kunne fratrækkes det indbetalte beløb ved slutafregning efter endt ophold.

Forsendelse og levering:
Du vil ved booking og betaling af en hytte, et udlejningstelt, en plads til eget telt, eller en plads til egen campingvogn få forevist en Booking bekræftelse/kontrakt fra Rosenvold Strand Camping, hvori regnskabet for dit køb fremgår. Kontrakten kan printes ud fra hjemmesiden efter gennemført booking, og fremsendes ligeledes via e-mail umiddelbart efter købet, hvis korrekt e-mailadresse er oplyst af køber.

Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst hos Rosenvold Strand Camping på ankomstdagen (og afsluttes ved afrejse på afrejsedagen). Begge disse tidspunkter oplyses i den ovennævnte kontrakt. Det bestilte produkt kan ikke overdrages til andre eller ombyttes til kontanter.

Fortrydelsesret og refusion

Camping:
Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:

Ved afbestilling mere end 30 dage før ankomst, godtgøres hele pakkeprisen, dog trækkes kr. 300,00 i afbestillingsgebyr. Ved afbestilling mellem 30 dage og 14 dage før ankomst, godtgøres 50 % af opholdets pris. dog ikke afbestillingsgebyret på kr. 300.00. Ved afbestilling mindre 14 dage før ankomst, sker der ingen godtgørelse.

Er man startet på sin ferie/ophold hos os er den bookede periode bindende og kan ikke overdrages til andre. Afkortet ferie/ophold bliver ikke refunderet. Spørg om muligheden for at flytte til et andet tidspunkt i samme kalender år.

Udlejningsenheder:
Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:

Ved afbestilling mere end 30 dage før ankomst, godtgøres hele pakkeprisen, dog trækkes kr. 500,00 i afbestillingsgebyr.
Ved afbestilling mindre end 30 dage før ankomst, sker der ingen godtgørelse.

Er man startet på sin ferie hos os er den bookede periode bindende og kan ikke overdrages til andre. Afkortet ferie/ophold bliver ikke refunderet.

Sæson Gæster:
Henvises til Lejeaftale for Sæsongæster på Rosenvold Strand Camping

Afbestillingsforsikring:
Der gælder følgende for afbestillingsforsikringen:

Forsikringen dækker den del af lejemålets pris ekskl. forsikringspræmier, som Rosenvold Strand Camping ikke tilbagebetaler ved afbestilling af lejemålet, i de tilfælde hvor forsikredes ophold i det lejede umuliggøres eller i væsentlig grad vanskeliggøres:
a) som følge af, at forsikrede eller dennes: ægtefælle, samlever, børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder, svogre eller rejseledsagere afgår ved døden, eller rammes af akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed.
Akut sygdom:
Ved akut, dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom eller en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom.

b) fordi der umiddelbart inden ferieopholdet er sket væsentlig skade på grund af brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed.

Særlige betingelser:
Det er en betingelse for forsikringsdækningen, at Rosenvold Strand Camping modtager bevis for forsikringsbegivenheden, dvs. lægeerklæring, dødsattest eller politirapport.

Forsikringsperioden:
Forsikringen dækker fra tegningsdatoen indtil kl. 12.00 dagen før aftalt ankomst til Rosenvold Strand Camping.
Honorar for udfærdigelse af lægeerklæring skal betales af Dem selv.
Ved tilskadekomst kræves en bekræftelse fra sygehuset eller behandlende læge. Ved dødsfald indsendes kopi af dødsattestens forside. Ved indbrud og brand indsendes kopi af politirapport. Der kan blive krævet yderligere dokumentation.

Hvordan afbestiller du?
Det er en betingelse for opnåelse af tilbagebetaling, at afbestilling er meddelt Rosenvold Strand Camping senest kl. 12.00 dagen før ankomstdagen. Under alle omstændigheder skal lejer omgående underrette Rosenvold Strand Camping samt returnere bookingbekræftelsen/lejebeviset, evt. sammen med dokumentation iht. ovenstående.

Indbetalt forsikringspræmie refunderes ikke.

Hvornår har du afbestilt?
Afbestillingen betragtes som foretaget den dag/tid Rosenvold Strand Camping har modtaget skriftlig meddelelse herom.

Registrering af oplysninger:
Rosenvold Strand Camping registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andreoplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men Rosenvold Strand Camping beholder registreringen i 5 år.

Rosenvold Strand Camping anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden.

Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over internettet.

Rosenvold Strand Camping tager forbehold for pris fejl i online booking, det er således altid de oplyste priser på hjemmesiden, der er gældende.

Reklamationsbehandling:
Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din kontrakt, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du skrive til nedenstående adresse eller telefonnummer.

Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens §83, stk. 1, medmindre andet er aftalt.

Når Rosenvold Strand Camping modtager din klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. Rosenvold Strand Camping vil tage stilling til om den modtagne vare skal refunderes/ombyttes eller om der skal gives prisnedslag.

Force majeure:
Ingen af parterne hæfter for en misligholdelse, som skyldes forhold, som parterne ved aftalens
indgåelse ikke burde have påregnet, herunder strejke, lockout, epidemi/pandemi eller andre
forhold, som efter dansk ret opfattes som force majeure.

Virksomhedsoplysninger:

Rosenvold Strand Camping
Rosenvoldvej 19
7140 Stouby
Danmark

75691415
info@rosenvoldcamping.dk

CVR.: 34328633

www.rosenvoldcamping.dk