Udmærkelser fra TravelMyth

Rosenvold Strand Camping har opnået en række priser fra sammenslutningen, Travelmyth, for hoteller og overnatningsmuligheder.

Modtagelse af en pris fra Travelmyth betyder, at campingpladsen udmærker sig og anerkendes i en eller flere kategorier.